top of page

LEDELSE 
OG
ORGANISATION

Du kan ikke være på arbejde uden at relatere til andre og til dig selv. Samtidig peger flere forskningsprojekter på, at tryghed i arbejdsrelationer er den mest afgørende faktor for præstation i organisationer. Det reelt at kunne skabe værdi for organisationen. I organisatoriske og arbejdsmæssige sammenhænge er dine relationer ofte filtret ind i både strukturelle og politiske udfordringer, der kan gøre problematikker yderligere udfordrende

og svære at gennemskue.

Blomster vase

Områder

Ledelse indefra

Følelser i ledelse

Relationer på arbejdspladsen

Det relationelle i spil

Forandring

Identitet

Ledelse indefra

Kontakten og interaktionen i relationen kan være uhensigtsmæssig eller fraværende, men det ændrer ikke på, at du relaterer til andre - og til dig selv - når ledelse, det at blive ledet af andre og selvledelse spiller sig ud.

Relationer på arbejdspladsen

Det kan være relationer, der irriterer og forstyrrer dig og skaber konflikt eller det kan være et oplevelse af stærk forbundethed med en kollega, som du kæmper med. I et lederudviklingsforløb tager vi fat i det, der er vigtigst for dig her og nu i din rolle som leder. Vi undersøger kompleksiteten i dine arbejdsrelaterede relationer, herunder de systemer og strukturer, de er underlagt. 

Forandring

I dit forløb er vi ikke optaget af at fixe dig, da vi grundlæggende ikke mener, der er noget galt med dig. Vi ønsker at støtte dig, så du får større indsigt i, hvordan du agerer og hvorfor. Og i sidste ende hvordan du kommer videre på anden vis. Gennem forståelse for dine måder at være i verden på søger vi sammen at forstå formålet med dine handlinger og strategier. Vi folder kompleksiteten i ledelse, styring og modstand ud sammen, som det viser sig i dit liv. Både dem du leder, og dem du bliver ledet af - dig selv inkluderet. 

Følelser i ledelse

Relationer på arbejdet kan naturligt vække et hav at følelser. Arrogance, kedsomhed, eller en følelse af at være uretfærdigt behandlet, overlegen eller måske at være helt ubetydelig eller på konstant overarbejde. Vi folder sammen din situation ud og finder nye måder at være i den på. 

Kommunikation

Når noget er svært, tænker du måske rationelt, at du bare burde sige fra, sige til, kommunikere hårdere/blødere, mere/mindre involverende, alt efter hvilken skole indenfor ledelse, du har lært og tilsluttet dig. Og alt efter dine personlige erfaringer i dit liv. På dårlige dage kan du måske slå dig i hovedet med, at du ikke har kommunikeret som du ved, du burde gøre. Og du undrer dig over hvorfor det er så svært.

Identitet

På dage oplever du måske dig selv som en succes og nyder sejrens rus gennem egne og andres øjne. En dynamik, der uanset fortegn, ikke er hensigtsmæssig og kan medvirke til det vi kalder stress og angst. Dit indre liv og måden du på godt og ondt har lært at være i verden på, spiller sig naturligt ind og vi finder nye veje, hvis de gamle ikke er hensigtsmæssige længere. 

KONTAKT OS

ARNESTEDET

Østerbrogade 56D, Stuen

2100 København Ø

kontakt@arnestedet-kbh.dk

Telefon: 24 67 88 49

  • Facebook - Hvid Circle

Tak for din henvendelse.

bottom of page