top of page

MISBRUGS-
PROBLEMATIKKER

 

Alt hvad vi gør - gør vi for at få det godt. 

Der kan være mange årsager til at man bliver ramt af misbrug eller afhængighed. Hvad end det er uhensigtmæssigt forbrug af alkohol, mad, spil, stoffer, sex, arbejde, er det ofte at misbruget dækker over svære følelser, som du måske ikke har fået hjælp til at håndtere.

Vi yder ikke decideret misbrugsbehandling, men vi kan hjælpe dig med at kigge på nogle af de svære følelser, der ligger bag ved og som man måske har haft trang til at flygte fra. Terapi hos os kræver at man ikke er i aktivt misbrug eller at man er i behandling for sit misbrug. Desuden har vi ofte pårørende og voksne der er vokset op med misbrug i hjemmet i terapi. Måske kan vi også gøre noget for dig

Misbrug.jpg

Pårørende

At være pårørende til en person med misbrug, kan være meget smertefuldt. Man kan føle sig magtesløs og splittet og have svært ved at have tillid til andre.

Få støtte til at mærke dine egne behov og hjælp til at håndtere de svære ambivalente følelser.

Selvskade

Selvskade er ofte et tegn på indre smerte, uro og kaos. Som en måde at flytte fokus fra alt det svære indeni. Men selvskade er ikke kun at forvolde sig selv fysisk kropslig skade, men kan også være når vi bliver fanget i dårlige mønstre, relationer eller misbrug. Det er destruktive mønstre, som er svære at se i øjenene og ændre på. At bryde tavsheden kan være det allerførste skridt på vejen til at få det bedre.

Adfærdsmønstre

I forbindelse med afhængighed er der tale om et adfærdsmønster, der har en negativ indflydelse på ens liv. Ved misbrug, handler det om at blive afhængig af et stof, alkohol, medicin m.m. velvidende at dette kan skabe alvorlige problemer for ens helbred og liv. Uanset hvilken form for afhængighed eller misbrug, der er tale om, er der ligheder, som kan være behjælpelige at tage i betragtning, når man skal hjælpes ud af disse problemer med et formål om at få et meningsfuldt liv.

Opvækst med misbrug

Børn, der er vokset op med misbrug i hjemmet, oplever ofte store konsekvenser i voksenlivet. Konsekvenserne kan være alt fra lavt selvværd, problemer med grænsesætning til høj grad af selvkritik, problemer med at indgå i nære relationer.

Afhængighed

Ofte er misbruget kun toppen af isbjerget, som omhandler andre problemer, der er med til at fastholde afhængigheden og gøre det svært at bryde mønstrene. Det kan være problemer med nære relationer, uddannelse, arbejde og økonomi, samt psykiske lidelser, som for eksempel angst og depression

Kontrolbehov

Forskning har vist, at mennesker som lever i nært fællesskab med afhængige udvikler et adfærdsmønster og et tankesæt, som ligner den afhængiges. Efter længere tids medafhængighed opnår de fleste mennesker en tilstand af selv at blive syge. Denne tilstand opstår ved, at man har ladet en anden persons adfærd påvirke sig, og ved at bekymre sig og kontrollere det andet menneske så meget, at man helt glemmer sig selv.

KONTAKT OS

ARNESTEDET

Østerbrogade 56D, Stuen

2100 København Ø

kontakt@arnestedet-kbh.dk

Telefon: 24 67 88 49

  • Facebook - Hvid Circle

Tak for din henvendelse.

bottom of page