top of page

SPISE-
FORSTYRRELSER

Anoreksi, Bulimi, tvangsoverspisning - en spiseforstyrrelse kan have mange ansigter. Et fællestræk for dem alle er at livet med dem kan være meget smertefuldt. Tanker om mad, krop, slankekurer og træning kan komme til at fylde næsten alt. Det levede liv kan blive meget begrænset, med kun lidt overskud til venner, arbejde, studie eller familie. Krop og mad kan blive et altoverskyggende projekt i livet. Terapien kan hjælpe til en forståelse for hvilke følelser, der spiller ind i spiseforstyrrelsen.

Spiseforstyrrelser.jpg

Områder

Skam

Selvværd

Kontrolbehov

Pårørende

Svære følelser

Kropslig uro

SKAM

Mange som lever med en spiseforstyrrelse, oplever at det kan være skamfuldt at tale om. Skam er en følelse som får os til at trække os fra andre mennesker, og som gør det svært at række ud og søge hjælp. Skammen er ødelæggende både i vores relation til os selv og andre mennesker.

Kontrolbehov

De fleste som lider af en spiseforstyrrelse oplever også at have behov for kontrol. At kontrollerer madens vægt, hvor meget og hvor lidt, at kontrollerer sin træning. Når kontrol er vigtigt kan tabet af kontrol føles meget svært, situationer som ikke kan kontroleres kan være svære og udfordrende. 

 

Svære følelser

Skam over at spise, selvbebrejdelser og kritik af egen krop, frustration og angst. Der er ofte mange svære følelser forbundet med at have en spiseforstyrrelse. Den mange svære følelser kan være med til at gøre relationen både til sig selv og til andre kompliceret. 

Selvværd

Lavt selvværd kan opleves som en følelse af ikke at være god nok, ikke helt at slå til. En indre kritisk stemme som sjældent er tilfreds og ofte sammenligner os med andre. Det kan være meget smertefuldt at leve med en indre selvkritikker, og opdage at det også er noget man gør ved sig selv.

Pårørende

Som pårørende til et menneske med en spiseforstyrrelse, kan man opleve at blive grebet af håbløshed. En følelse af ikke at vide hvad man skal gøre eller sige, angst for at gøre noget forkert, eller gøre noget værre. I terapi kan du få hjælp og støtte til at være med det som er svært, og rumme alle de svære følelser som er forbundet med at være pårørende.

Kropslig uro

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

KONTAKT OS

ARNESTEDET

Østerbrogade 56D, Stuen

2100 København Ø

kontakt@arnestedet-kbh.dk

Telefon: 24 67 88 49

  • Facebook - Hvid Circle

Tak for din henvendelse.

bottom of page