top of page

SVÆR 
OPVÆKST

Det er de færreste der vokser op i en fuldstændig tryg og harmonisk familie. Langt de fleste af os har "noget med" sig fra barndommen. Hvor meget uhensigtsmæssige oplevelser i opvæksten, fylder i ens voksne liv afhænger ofte af måden du er blevet mødt på, med det der var svært. Man kan have oplevelsen af, at have brugt mange år på at komme videre, men alligevel som om fortiden indhenter en og har et solidt greb om ens følelsesmæssige og handlemæssige reaktioner - måske uden at man helt forstår hvorfor man reagerer som man gør. Terapi kan være en hjælp og støtte til at arbejde med din opvækst, så den bliver en del af dig, men ikke styrende i dit liv.

Tilfældige objekter

Områder

Utryghed

Utryghed i barndommen kan vise sig i mangfoldige psykosomatiske symptomer.

Ofte angst, depression, indre uro eller selvskade. Den utrygge barndom viser sig også i dine udfordringer med at indgå i og opretholde sunde relationer

Det følelsesmæssige omsorgssvigt er svært at få øje på, det handler om mangler, det du ikke fik af dine forældre. I terapien arbejder vi med at finde en sund form for selvberoligelse og med at skabe tillid og tryghed til sin egen indre "voksne". 

Misbrug

Børn, der er vokset op med stof- eller alkoholmisbrug i hjemmet, oplever ofte store vanskelig-heder i voksenlivet i forhold til deres daglige trivsel og udvikling på grund af deres opvæksts-betingelser. Følgevirkningerne kan være mangefacetterede, omfattende og komme til udtryk som både fysiske, psykiske, sociale og kognitive problemer. Konsekvenserne kan være alt fra lavt selvværd, problemer med grænsesætning til høj grad af selvkritik, problemer med at indgå i nære relationer.

Tilknytning

Har du svært ved at knytte dig til et andet menneske? Tilknytning er det bånd, som skabes mellem en person og dens vigtigste omsorgsgivere. For personer, der har tilknytningsproblemer, kan det være uoverskueligt, ubehageligt og endda skræmmende at skulle komme helt tæt på andre mennesker - både følelsesmæssigt og fysisk. Det viser sig ofte, ved at man har udfordringer med at skabe og fastholde relationer, herunder både venskaber, arbejdsmæssigt, samlivs- og familierelationer.

Overgreb

Ofre for seksuelle overgreb og fysisk eller psykisk vold i barndommen kan opleve mange former for psykiske følger i voksenlivet. Følelser af skam, skyld og vrede er meget almindelige. Man kan have svært ved at sætte grænser og indgå i sunde relationer til andre mennesker. Man kan udvikle eksempelvis PTSD, angst og depression. Det kan være rigtig svært at tale om fordi forkerthedsfølelsen kan være altoverskyggende og det vigtige er at du ikke er alene i mørket. 

Skyld og Skam

Har du oplevet at føle dig helt forkert og måske defekt? Den usynlige kraft som får dig til at skjule, gemme og fortie?  Måske føler du, at hvis "de" opdagede, hvem du i virkeligheden var, så ville de alle forlade dig? Skam kan være invaliderende for din frihed til at være dig og begrænsende i forhold til din relation til dig selv og andre. Skammen skal udtrykkes, italesættes og mødes af andre. For skam kan kun leve i det skjulte. 

Konflikter

Skænderier og konflikter er et destruktivt mønster i dysfunktionelle familier. Konflikter er også en måde at have kontakt på og at undgå følelser på. I dette familiemønster er der ofte et højt angstniveau. 

Utryghed

Overgreb

Misbrug

Skyld og skam

Tilknytning

Konflikter

KONTAKT OS

ARNESTEDET

Østerbrogade 56D, Stuen

2100 København Ø

kontakt@arnestedet-kbh.dk

Telefon: 24 67 88 49

  • Facebook - Hvid Circle

Tak for din henvendelse.

bottom of page